"It's difficult to admit the obvious"
political world

Holocaust Forgotten or Revisited

Black Earth: The Holocaust as History and Warning, by Timothy Snyder

Friday, September 11, 2015
Some Novel Ideas. Much Old Information. Major Distortions and Omissions of Important Facts (Elaborated) The informed reader, familiar with Holocaust-related works, will quickly notice that much of what Snyder discusses has already been said before by other authors, and even by Snyder in his earlier books. I generally focus on the new content. Unfortunately, there are many flaws in this book (whence my two-star rating), and I later discuss a few of them >>more...

O Etycznej Arogancji- Wodpowiedzi na naukowa arogancje

Monday, August 10, 2015
Porzucic Etyczną Arogancję” - to  tytuł  interesujacej  zbiorowej pracy     wydanej przez  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2011 roku.  Z samego tytułu, Można domyslać , ze autorzy podali w watpliwosc   osiągniecia nauk humanistycznych , jako nieadekwatne w badaniu  ludobójstwa zydów  w czasie II-ej wojny Swiatowej., dla oznaczenia tego ludobojstwa uzywają okreslenia „szoa”. >>more...

Polish undergroung and Jews 1939-1945

Tuesday, August 4, 2015
The sophisticated reader who is looking for something new--a book that candidly addresses both sides of Polish-Jewish antagonisms--can stop right here. It does not. It continues the standard Jewish-wrongdoing-denialism approach. [My review is based on an online version, and the pagination used below does not correspond to the pagination of the printed version of this book.] >>more...

Massive Overrepresentation of Jews in the Leadership of the Soviet Communist Secret Police—the NKVD

Tuesday, July 28, 2015
WHO HEADED THE NKVD is the title of this Russian-language book. I read Russian, and have perused this scholarly work. It is authored by Nikita Vasilevich Petrov and Konstantin V. Skorkin. >>more...

Żydowscy kolaboranci Hitlera

Friday, July 3, 2015
Nakładem wydawnictwa Capital ukazała się praca Ireneusza Lisiaka „Żydowscy kolaboranci Hitlera” w której autor obnaża przerażającą i ukrywana prawdę o skali kolaboracji Żydów z nazistami, i o udziale żydowskich elit w eksterminacji narodu żydowskiego. >>more...

Becoming Soviet Jews in Minsk.Jews Profit From and Suffer From Communism. 1920 War

Tuesday, June 9, 2015
Elissa Bemporad, a Professor of East European Jewish History at Queen’s College of the City University of New York. Her work presents a wealth of information, and I focus on a few issues. >>more...

ESSAYS ON POLISH-JEWISH RELATIONS,

Wednesday, May 6, 2015

Author Jozef Orlicki covers a broad sweep of Jewish history in Poland. His work was published while Poland was still under Communism, and it reflects this fact in the “class struggle” terminology it sometimes uses. >>more...

Ukrainians killing Jews

Thursday, April 16, 2015
4Many Topics Brought Up. Includes Especial Insight into the HOLODOMOR and Jewish Complicity in It >>more...

Insight into the HOLODOMOR and Jewish Complicity in It

Wednesday, April 8, 2015
This book spans ancient times to the present, and focuses on historical, social, political, and literary events. Owing to the profligacy of the topics presented, I focus on only a few salient topics. There are quite a few misconceptions and oversimplifications stated by the various authors, and I mention only a few of them >>more...

Eksterminacja i strach

Wednesday, April 1, 2015
Jak dobitnie udowadnia w swojej pionierskiej, oryginalnej monografii dr Tomasz Sommer, z którym się przyjaźnię i z którym współpracuję naukowo, tzw. operacja polska NKWD z lat 30. w rzeczywistości powinna nazywać się antypolską. W swojej skali była drugą co do liczności ofiar rzezią w Związku Sowieckim w okresie pokojowym. Jej natężenie było tak potężne, zasięg tak szeroki (ogólnosowiecki, a nie republikański czy regionalny), a cel jednoznacznie określony: „Polacy”, że spełnia ona wszelkie kryteria teorii Rafała Lemkina o ludobójstwie. Rozkaz wydał Stalin i jego Politbiuro.

Wymordowano około 200 000 osób, głównie mężczyzn w wieku 16 do 60 lat. W porównaniu z innymi grupami prześladowanymi, na przykład Niemcami, różnica była dwunastokrotna. Często doprowadzało to do niemal zupełnego wyludnienia wiosek, osad i miasteczek z polską większością. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl