"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Jewish Life in the Towns of Eastern Europe Before WWII,

Thursday, February 4, 2016
It is a well-known fact that Europeans sometimes thought that Jews steal Christian children for purposes of ritual murder. Interestingly, among Jewish folk tales, there was a counterpart to this myth. Jews taught that Gypsies (Sinti and Roma) kidnap Jewish children from their parents. (p. 91). For more on this, please click on, and read my detailed review of, and comment under, The Janowska Road. >>more...

Extreme Suffering, and Moral Dilemmas, Because of the German-made Shoah,

Thursday, February 4, 2016
This is a collection, written by rabbis, of the unfolding Holocaust. The rabbis were from Hungary, Romania, Slovakia, Poland, and other eastern European nations. Some of these accounts date from the Shoah itself, while others were written fairly soon after WWII. Unlike many modern Holocaust materials, these authors tell it like it was. They do not try to de-Germanize the Nazis. >>more...

+ POtepienie Centkiewicza za ujawnienie wspolpracy z SB wieslawa Chrzanowskiego

Tuesday, January 26, 2016
Istne gromy posypały się na tego słynnego historyka za ujawnienie współpracy Wiesława Chrzanowskiego z SB. >>more...

Move Over, JUDENJAGD. A Superb, Detailed, and Objective WWII History of Dabrowa Tarnowska Count

Sunday, January 24, 2016
THE BLOODY GHOSTS is the title of this Polish-language book. The geographic setting of this work is the same as that of neo-Stalinist Jan Grabowski's anti-Polish book, JUDENJAGD (THE HUNT FOR THE JEWS), which distorts events in a contextual vacuum. Adam Kazimierz Musial's work, which preceded JUDENJAGD, is incomparably better. It tells the full story of what happened in Dabrowa County, to Jews AND Poles, under the German occupation. Unlike JUDENJAGD, Musial's work includes information derived from the archives of the A. K. (ARMIA KRAJOWA). (p. 10, 27) >>more...

Polish Complicity in the Holocaust Remains Unsubstantiated. WCALE NIE POTWIERDZA ZNACZNEJ POLSKIEJ ROLI W HOLOCAUSCIE

Sunday, January 24, 2016
IT IS SUCH A BEAUTIFUL, SUNNY DAY, is the title of this Polish language book. It comes across as yet another anti-Polish hit piece related to the Shoah.

The book, at first, seems outwardly objective. Unlike most other Jewish authors, Engelking realizes the Polish suffering under the Germans. However, she seldom internalizes the implications of the situation facing Poles, and how it sometimes drove them to denounce or kill Jews. Poles are always guilty no matter what! >>more...

Tajemnice współpracy Wiesława Chrzanowskiego z SB

Monday, January 18, 2016
Jednym z najciekawszych tekstów na łamach książki „Konfidenci” autorstwa Witolda Bagieńskiego, Sławomira Cenckiewicza, i Piotra Wojciechowskiego jest tekst dr. hab. Sławomira Cenckiewicza, Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Reformy Archiwów Wojskowych i pełniącego obowiązki Dyrektora Centralnego Archiwum Wojskowego o Wiesławie Chrzanowskim. >>more...

Manifestacja w obronie Israela a NArodowcy

Monday, January 11, 2016
W niedzielę w Warszawie wyznawcy nowych zborów protestanckich zorganizowali manifestację poparcia dla polityki Izraela wobec Palestyny, czyli manifestację poparcia dla zbrodni żydowskich na narodzie palestyńskim. Przeciw takiej manifestacji poparcia dla nazistowskiej izraelskiej polityki zaprotestowali narodowcy. >>more...

kondominium niemieck-rosyjskie pod rzadami lewakow

Thursday, January 7, 2016

Mroczne sekrety Bronisława Wildsteina

Thursday, January 7, 2016
Ukazała się kolejna książka w której Bronisław Wildstein zdradził sekrety swoje i swoich znajomych. Często tak intymne i tak szokująco szczere, jak te dotyczące matki pisarza, która była morfinistką, miała napady szaleństwa, prześladowała córkę, do tego stopnia, że siostra pisarza usiłowała popełnić samobójstwo i zamknięta została w szpitalu psychiatrycznym. >>more...

Koniec ery

Tuesday, January 5, 2016
Po rzezi w San Bernardino w Kalifornii 2 grudnia 2015 r. należy przeprowadzić przewartościowanie opinii o społeczności mahometańskiej w Ameryce. Pisałem wielokrotnie w Tysolu, że muzułmanie w USA są inni niż w Europie. Asymilują się. Niektórzy są już tutaj kilka pokoleń. Co więcej, dzięki ich współpracy służby amerykańskie są w stanie wyłapywać zagrożenia terrorystyczne.
>>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl