"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

4Insights into Theodor Herzl, His Supporters and Non-Supporters, and early Zionism

Friday, May 1, 2015
Theodor Herzl was an atheist. (pp. 22-23). His mindset on the Jewish situation had changed with time. He went from German nationalism to cosmopolitanism, and from cosmopolitanism to a belief in the Jewish exodus from Europe. (p. 131). Herzl’s vision of the State of Israel was one in which the Arabs would welcome the Jews, and both peoples would live in amity. (p. 407). Instead, precisely the opposite happened. >>more...

Varied Jewish Political Capabilities Through Time. Theodor Herzl on Fancied Jewish Power, etc.

Friday, May 1, 2015
Because there are so many matters raised by author Biale, I mention some particularly interesting information, and then focus on a few themes. >>more...

Ormiańska tragedia

Friday, April 17, 2015
25 kwietnia 1915 r. zaczęła się eksterminacja ormiańskiej elity w imperium osmańskim. Nie wiemy dokładnie jak tę tragedię opisać, choć zwykle pojawia się niewyczerpujące hasło „ludobójstwo.” Przyjrzyjmy się temu. >>more...

FROM THE CHMIELNICKI PERSECUTION OF THE JEWS IN POLAND

Thursday, April 16, 2015
The following scenario of the 17th-century Khmelnitsky (Chmielnicki) revolt is commonly presented in Ukrainian-Jewish dialogue: The Polish nobility and Jesuits oppressed the Cossacks. Jews were pawns of the nobility. The Jews merely transmitted the orders of the Polish overlords, and then became the innocent victims of Cossack anger over the Polish policies >>more...

Ukrainians killing Jews

Thursday, April 16, 2015
4Many Topics Brought Up. Includes Especial Insight into the HOLODOMOR and Jewish Complicity in It >>more...

Jews as the Chosen People

Wednesday, April 15, 2015
JEWISH CIVILIZATION is the title of this Polish-language work (review based on original 1943 edition). There is such a wealth of information in this book, by a noted Endek author, that I can only touch on a few topics. >>more...

Jewish Chosenness and Tribalism. Modernized Judaism in a British Setting

Wednesday, April 15, 2015
Claude G. Montefiore (1858-1938) was a leading British Jew. This work, originally published in 1903, provides a snapshot of liberal Jewish thinking that existed before the defining events of the two world wars. >>more...

Russia and curent Ukraine strategies

Tuesday, April 14, 2015
(Intelligencer) 1. What are Russia's strategic mindset and motivations and what lens should we use to interpret Russia's actions? >>more...

Insight into the HOLODOMOR and Jewish Complicity in It

Wednesday, April 8, 2015
This book spans ancient times to the present, and focuses on historical, social, political, and literary events. Owing to the profligacy of the topics presented, I focus on only a few salient topics. There are quite a few misconceptions and oversimplifications stated by the various authors, and I mention only a few of them >>more...

Eksterminacja i strach

Wednesday, April 1, 2015
Jak dobitnie udowadnia w swojej pionierskiej, oryginalnej monografii dr Tomasz Sommer, z którym się przyjaźnię i z którym współpracuję naukowo, tzw. operacja polska NKWD z lat 30. w rzeczywistości powinna nazywać się antypolską. W swojej skali była drugą co do liczności ofiar rzezią w Związku Sowieckim w okresie pokojowym. Jej natężenie było tak potężne, zasięg tak szeroki (ogólnosowiecki, a nie republikański czy regionalny), a cel jednoznacznie określony: „Polacy”, że spełnia ona wszelkie kryteria teorii Rafała Lemkina o ludobójstwie. Rozkaz wydał Stalin i jego Politbiuro.

Wymordowano około 200 000 osób, głównie mężczyzn w wieku 16 do 60 lat. W porównaniu z innymi grupami prześladowanymi, na przykład Niemcami, różnica była dwunastokrotna. Często doprowadzało to do niemal zupełnego wyludnienia wiosek, osad i miasteczek z polską większością. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl