"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Kim są polscy narodowcy?

Sunday, November 8, 2015
Profesor Chodakiewicz i naukowcy Jolanta i Wojciech Muszyńscy postulują by narodowcy odrzucili antyżydowskie postawy, oraz przestali nosić ubrania z demobilu, dresy i w kolorze czarnym i zapuścili długie włosy. >>more...

Polish Ntionalists: Who are they? POland for the Poles

Saturday, November 7, 2015
Profesor Chodakiewicz i naukowcy Jolanta i Wojciech Muszyńscy postulują by narodowcy odrzucili antyżydowskie postawy, oraz przestali nosić ubrania z demobilu, dresy i w kolorze czarnym i zapuścili długie włosy. >>more...

A must study books for Polish-Jewish relations.

Wednesday, November 4, 2015
The essence of the anti-Semitism in answer to Fr. Szczerbinski’s article “Anti-Semitism in Poland from non-Jewish prospective* ( There are innumerable writing on the subject). >>more...

progi wyborcze pozbawiły Polaków prawa do reprezentacji w Sejmie:Prawica

Tuesday, October 27, 2015
Kolejny raz progi wyborcze (sprzeczne z ideami demokracji i parlamentaryzmu zakładającymi to, że władza ustawodawcza ma być reprezentatywna dla ogółu społeczeństwa), doprowadziły do tego, że wielu Polaków zostało pozbawionych prawa do posiadania reprezentantów w parlamencie. Widać to szczelnie na przykładzie prawicy (wyborców partii KORWiN) i lewicy (wyborców koalicji Zjednoczona Lewica i partii Razem). Okazało się, że nie mają oni takich samych praw jak wyborcy, którzy głosowali na partie i komitety wyborcze centrum, które przekroczyły progi wyborcze (PIS, PO, Nowoczesną, Kukiza, i PSL). >>more...

The Politics of Polish Jewry 1935-1939 (Monographs of the Hebrew Union College) (Hardcover)

Saturday, October 24, 2015
The author surveys Polish-Jewish relations in pre-WWII Poland that had following the death of Jozef Pilsudski (1935-1939). Compared with most other Jewish authors, Emanuel Melzer is non-strident in his manner of expression, and he often presents both sides of the picture. However, he omits important facts, and I mention some of them, below, for the benefit of the reader. >>more...

A Disappointingly-Brief Talmud Apologetic -tocover real content

Tuesday, October 20, 2015
This short (15-page) pamphlet was written in 1934 by Talmudic scholar Joseph Shapotshnick, who was President of the Rabbinical Association in England. The author called attention to the way that Adolf Hitler and Alfred Rosenberg were vilifying the Jewish people. (p. 3).
>>more...

15-Year-Old Outdated Content. Very One-Sided Book. Crucial Information Omitted :Jedwabne massacre

Saturday, October 17, 2015
Readers, save your time. Contrary to media hype, this book is of little value. It is a translation of materials written way back in 2000-2001—with a few slightly more recent, all of which had been published in the 2004 Polish-language book, MY Z JEDWABNEGO. The authors have repackaged decades-old text, and essentially presented it to the unsuspecting English-speaking reader as something new and dramatic. >>more...

Tajemnice dogmatów zjawiska zwanego religią holocaustu

Saturday, October 17, 2015
Zjawisko nazywane religią holocaustu ma cechy nowej świeckiej religii zlaicyzowanego Zachodu, głoszonej przez niezbyt religijnych Żydów. Celem religii holocaustu jest zachowanie jedności zeświecczonych Żydów, których wspólnota religijna w wyniku zanikania religii się rozpada. >>more...

he Course of the Holocaust

Sunday, October 11, 2015
This review is based on the 1982 edition. This book traces the Holocaust from early anti-Jewish teachings, the emergence of racial anti-Semitism, the rise of Nazi ideology, the decision to murder the Jews, the implementation of the Holocaust, rescue attempts, Jewish resistance, theological and philosophical implications, etc. Bauer soundly repudiates any notion of the German death camps being erected in German-occupied Poland because of the presumed anti-Semitism of the local population (p. 210). It was simply a matter of practicality. >>more...

polonofobia in art

Sunday, September 20, 2015
Historical accuracy for the classroom? Forget it! Art Spiegelman makes no effort to correct the falsifications of history in MAUS in this METAMAUS volume. Instead, Spiegelman advances the following lame exculpations for his anti-Polish bigotry:

MAUS IS ONLY SEMI-FICTION AND BIOGRAPHY >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl