"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

The Warriors: My Life As A Jewish Soviet Partisan (Religion, Theology, and the Holocaust) Paperback Germen killed Jews in Jedwabne

Sunday, June 15, 2014
Zissman describes a time a prewar Poland during which he had a rosy view of Communism. He does not explain how he could have thought this in view of such things as the ruthless totalitarianism and the removal of Jews from top positions in the Soviet Union by Stalin in the mid-1930's. Or how could he be ignorant of these facts? >>more...

The Holocaust in the East: Local Perpetrators and Soviet Responses (Pitt Russian East European)

Sunday, June 15, 2014
Most of this anthology is about the unfolding Holocaust in Nazi German occupied eastern Poland, western Soviet Union, and eastern Romania. I limit my review to general comments about the USSR and specific comments about Poland. This book is of variable quality (hence my 3-star rating), and much of it (especially Marci Shore's chapter on Jedwabne) rehashes old information >>more...

Jewish Experience in Pre-WWII Northwest Poland Brought to Life

Sunday, May 18, 2014
If you are interested in various arcane details about Jewish life in the past, this book is for you. This work is from the viewpoint of specifically named Jews in the text, as well as of Jews in general. >>more...

Jews, Liquor, and Life in the Kingdom of Poland

Sunday, May 18, 2014
This review is from: Yankel's Tavern: Jews, Liquor, and Life in the Kingdom of Poland (Hardcover) The author has written a fascinating study that exhibits an obvious attempt at even-handedness. However, in common with many works on this subject, it treats Jews primarily as the servants of nobles and rulers, and devotes insufficient attention to the decision-making freedoms of Jews. The time period of this book is the late 1700's through the mid- and late-1800's, the era of Partition and post-Partition Poland. >>more...

His Social and Economic Value Polish Jew

Sunday, May 18, 2014
This British author's understanding of Jews is quite different from that of westerners [review based on the original 1906 edition], and she points out that her conclusions are supported by eight years' residence in Russian-ruled central Poland. (see the Preface). >>more...

INFERNO Of CHOICES : MARGINAL EVENTS , ANATOMY , SOURCE , COURSE of MASSACRE IN JEDWABNE ,10 July 1941

Thursday, May 15, 2014
“ The Jedwabne pogrom (pronounced [jɛdˈvabnɛ]) of July 1941 during German occupation of Poland, was a massacre (pogrom) of at least 340 Polish Jews,[1] of all ages. These are the official findings of the Institute of National Remembrance, "confirmed by the number of victims in the two graves, according to the estimate of the archeological and anthropological team participating in the exhumation,"[2] wrote prosecutor Radosław J. Ignatiew, who headed an investigation in 2000–2003 ordered by the Polish government.[3] >>more...

Wolniewicza - „Ksenofobia i Wspólnota” i „O Polsce i życiu”

Monday, April 28, 2014
Profesor Bogusław Wolniewicz podczas promocji swoich, wydanych przez wydawnictwo Antyk, książek „Ksenofobia i Wspólnota” i „O Polsce i życiu” przybliżył główne tezy swoich prac słuchaczom. Pierwsze wydanie „Ksenofobii i Wspólnoty” ukazało się w 2003 roku w wydawnictwie Arcana. Nakład sprzedał się w ciągu miesiąca. Arcana nie były jednak zainteresowane wznowienie tej książki. W 2010 staraniem Marcina Dybowskiego z wydawnictwa Antyk ukazało się drugie znacznie rozszerzone wydanie. Antyk kolejny raz złamał zmowę milczenia i nieformalną cenzurę nałożoną na politycznie niepoprawną prawdę. >>more...

INFERNNALCHOICES : MARGINAL EVENTS ,ANATOMY , SOURCE , COURSE of MASSACRE IN JEDWABNE ,10 July 1941

Sunday, April 27, 2014
The most popularized version of the massacre in Jedwabne , and the most fantastic , detached from reality , full of presumptions, of controversial comments , suggestions , insinuations, and vast implications ,  or bizarre narrative historiosophical was written by  Jan Tomasz Gross >>more...

Pamiętamy

Friday, April 25, 2014
W kilku przynajmniej miejscach w USA, a w tym i w amerykańskiej Częstochowie odbywają się uroczystości upamiętniające tragedię smoleńską z 10 kwietnia 2010 r. To dobrze, że niektórzy Polacy i Polonusi pamiętają. Szkoda, że celebrują tę pamięć tylko w swoim gronie. Wydaje się, że mój Institute of World Politics (IWP) jest jedyną instytucją amerykańską, a już na pewno jedyną uczelnią wyższą, gdzie pamięta się Smoleńsk. Nie tylko od początku śledzimy sprawę, ale nasi profesorowie, głównie Amerykanie, w większości niepolskiego pochodzenia, udzielają chętnie eksperckich opinii na temat katastrofy prezydenckiego samolotu. >>more...

PIEKIELNE WYBORY MARGINALNOSCI WYDARZEN; ANATOMIA, ZRODLO, PRZEBIEG TRAGICZNYCH WYDARZEN W JEDWABNE 10-TY LIPIEC 1941

Wednesday, April 23, 2014

Najbardziej spopularyzowaną wersję masakry w Jedwabnym, a jednocześnie najbardziej fantastyczną, oderwaną od rzeczywistości,  pełną kontrowersyjnych stwierdzeń  presumpcji, suestii, insinauacji,i rozległych implikacji,  jak tez   kuriozalnej  narracji historiozoficznej napisał Jan Tomasz Gross >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl