"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Zydzi na Madagaskar

Sunday, September 30, 2012
Dokumenty historyczne świadczą o tym i są dostępne wszystkim jako plany rządu niemieckiego w lecie 1940 roku.
Dwie grudniowe rocznice ilustrują powody zmian w planach rządu w Berlinie: upadek projektu Madagaskar w grudniu 1940 i rok później klęska pod Moskwą, w grudniu 1941. Okres ten ilustruje, jak wielkie zmiany nastąpiły na przestrzeni 12stu miesięcy w historii Drugiej Wojny Światowej. Tak więc zmiany te miały miejsce między grudniowym upadkiem planów opublikowanych przez  Adolfa Eichman'a 15go sierpnia, 1940 roku pod tytułem "Reichssicherheitshauptamt: Madagaskar Projekt. >>more...

Prelude to Israel;: The memoirs of M.I. Bodenheimer

Saturday, August 25, 2012
This work includes Bodenheimer's conversations with fellow Zionists such as Teodor Herzl and Max Nordau, his ideas about such developments as the Jewish farming colony in Argentina, his interactions with top German officials during WWI, and his rejoicing at the Balfour Declaration. Bodenheimer developed an admiration for Jabotinsky, and eventually joined the Revisionists. (p. 313). >>more...

Inferno of choices: Poles and holocaust HISTORIC SCHOOL OF JEDWABINYSTYC THOUGHT (1): IT GOVERNS AND PUBLISHES

Friday, August 24, 2012
It’s totally unprecedented and never found in the ancient of present diplomacy that Official part of the government” Ministry of foreign affairs is distributing the writing exposing marginal behavior (socialy condemned) of few handed, or a few thousands its disgruntled citizens (it’s difficult to be established if they were Jewish, polish, or germen origin- like letters “Dear Mr. Gestapo”). >>more...

Soviet Zion: The Quest for a Russian Jewish Homeland

Thursday, August 16, 2012
This work focuses on attempts to establish a Jewish nation-within-nation in the USSR, whether in the southern Ukraine, the Crimean Peninsula, or (what actually happened) in Birobidzhan. Ironic to the Communists' professed disdain for nationalism, they believed that it was best to fight fire with fire, and that their policies would help nationalism die out in time. (p. 51). >>more...

The Righteous Among the Nations: Rescuers of Jews During the Holocaust

Thursday, August 16, 2012
This large book contains few-page testimonies each of over a hundred rescuers of Jews of assorted nationalities. The rescuers' accounts are listed alphabetically by name. There is also an index in which the rescuers are sorted by nationality. The rescuers represented are not according to frequency of rescuers overall by nationality. (As of January 1, 2012, there are more Polish rescuers than that of any other nationality, even though the number of eastern European rescuers is strongly undercounted. And no, the abundance of Polish rescuers does not follow from the abundance of Polish Jews. To the contrary: Unlike the situation in western Europe, all but a small percentage of Polish Jews had been locked away by the Germans in ghettos, where they were beyond the reach of otherwise Polish rescuers). >>more...

War, Jews, and the New Europe: The Diplomacy of Lucien Wolf, 1914-1919

Thursday, August 16, 2012
This book focuses on different political positions, personages, and developments concerning Jews during this pivotal time in history. Lucien Wolf was a Polonized Jew and, despite his membership in the Jewish-separatist BUND, supported Polonization among Poland's Jews. (p. 168). Wolf recognized the Jews' pivotal role in the 1905 Russian revolution. (p. 12). As late as at least 1917, Wolf supported the empires. (p. 179). >>more...

Fighter and Prophet: The Vladimir Jabotinsky Story The Last Years

Tuesday, July 31, 2012
The author has an interesting commentary on Jew-on-Jew violence. When Jabotinsky spoke, he often faced well-planned Jewish Communist and Jewish Socialist heckling and disruption. Jabotinsky used "self-defense" units, comprising Barissia and later Betar, to beat up the disrupters. (p. 36; 110-111; 190-191). Sometimes the Revisionist youth instigated violence against Jewish leftists. (p. 462). >>more...

Wajda się myli. To nie prawica dzieli społeczeństwo. To dziedzictwo lat 40-tych i konsekwencja wprowadzenia stalinizmu

Monday, July 23, 2012
Jednym z podstawowych argumentów przeciwko prawicy jest to, że podzieliła ona Polaków. I ten podział przeraża ludzi takich jak Andrzej Wajda, ludzi kultury, tolerancji i miłości. Jak doniosła „Gazeta Polska Codziennie” o agresji polityków prawicy i krzyżu, który stał się w Polsce „symbolem haniebnej nienawiści”, mówił reżyser Andrzej Wajda na spotkaniu z przyszłymi politologami z Rosji i Ukrainy, uczestnikami szkoły letniej zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Wychwalał jednocześnie przy tym premiera Dmitrija Miedwiediewa. Wajda stwierdził. że krzyż stał się w Polsce „symbolem haniebnej nienawiści”. Nigdy też w Polsce nie widział takiej nienawiści między ugrupowaniami politycznymi, takiego jadu i głupoty. >>more...

Gra o Izrael – od Napoleona do Hitlera

Tuesday, July 17, 2012
W 1807 roku w paryskim Hôtel de Ville Napoleon zwołał Wielki Sanhedryn, najwyższą władzę żydowską. Stało się to po raz pierwszy od czasów starożytności. Debaty trwały od 9 do 13 marca i zakończyły się orzeczeniem, że wyznawcy judaizmu mogą przestrzegać praw republiki bez sprzeniewierzenia się Torze.   Wówczas po raz pierwszy Żydzi otrzymali prawa obywateli Francji, po wiekach przykrych konsekwencji spowodowanych pojawieniem się przekładu łacińskiego Talmudu, prawie tysiąc lat wcześniej. >>more...

Political organisation of the Ukrainian exiles after the Second World War

Sunday, July 15, 2012
This review is from: Political organisation of the Ukrainian exiles after the Second World War This review is of the book, by Stanislaw J. Paprocki, of MINORITY AFFAIRS AND POLAND: AN INFORMATORY OUTLINE. It was published in 1935 in Warsaw. It surveys Jews, Ukrainians, Germans, Muslim-Tartars, Karaites, Russians, and others. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl