"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Bolszewizm i Żydzi

Wednesday, September 18, 2013
W lutym 1920 roku Winston Churchill opublikował arytkuł w London Illustrated Sunday Herald pod tytułem: "Sjonizm versus Boszewizm." W artykule tym napisał: "jest rzeczą szczególnie ważną, żeby obywatele Żydzi, w każdym państwie, w którym są lojalni przy każdej sposobności, brali udział w zwalczaniu konspiracji bolszewickiej." Churchill przeciwstawiał Żydów obywateli lojalnych, Żydom kosmopolitom międzynarodowym, w większości ateistom,   którzy odegrali wielką rolę, w rozpętaniu rewolucji bolszewickiej. Churchill nazywa ich "zbrodniczą kofederacją" i włączał do nich Trockiego, Bela Kuhn, Różę Luksemburg i Emmę Goldman. Pisze on: "Ta konspiracja na światową skalę stale rozrasta się, ma ona na celu obalenie cywilizacji i zbudowania społeczeństwa na postawie zahamowania rozwoju, w oparciu o zawiść i niby równość, niemożliwą do wprowadzenia w życie." >>more...

The Yearsof Extermination: Nazi Germany and the Jews, 1939-1945

Tuesday, September 17, 2013
Instead of repeatingother reviewers, I generally consider other matters. The comprehensive natureof this work is obvious, and the author has clearly tried to examine issuesfrom multiple angles.
>>more...

Rememberinga Vanished World: A Jewish Childhood in Interwar Poland, by Theodore S.Hamerow

Tuesday, September 17, 2013
Although Hamerow left Poland when he was ten years old,he manages to recreate pre-Holocaust Poland through the experiences of quite afew older Holocaust-surviving relatives. Both of his parents were involved onthe Yiddish stage. (pp. 66-67, 82). This, in addition to the frequent travelsof his parents, provides a unique perspective on the Jewish community in prewarPoland >>more...

n Those Terrible Days: Writings from the Lodz Ghetto

Sunday, September 15, 2013
Having read many diaries of the Polish Jews who had been locked in ghettos, by the Germans, prior to their shipment to the death camps, I find that this one stands out. It includes heart-wrenching descriptions, such as that of mothers shrieking for many hours after their children had been taken from them, by the Jewish ghetto police, to fulfill a quota (for the death camps). >>more...

Nazi Mass Murder: A Documentary History of the Use of Poison Gas

Sunday, September 15, 2013
The mass gassing of victims by the Nazi Germans is commonly associated only with Jews, and some people erroneously think that gassing was a murderous tactic specifically chosen for use only on Jews. Actually, as this work makes clear, the Nazis used mass gassing against various peoples, and that in many different settings. >>more...

Sojusze moskiewskie

Monday, August 19, 2013

Dla bezpieczeństwa Polski trzeba być otwartym na każdy układ sojuszy, w tym na sojusz z Rosją. Miejmy nadzieję, że nasze władze państwowe takie teoretyczne kombinacje dyplomatyczne mają rozpisane, tak jak polskie dowództwo wojskowe powinno mieć opracowane wszystkie warianty wojenne >>more...

Jedwabne - oszczerstwa zapłatą za bohaterstwo

Sunday, August 18, 2013
Tekst wykładu wygłoszonego przez wybitnego przedstawiciela inteligencji polskiego pochodzenia w USA – prof. Iwo Cypriana Pogonowskiego (m.in. więźnia Auschwitz i Saksenchausen)  w  60 rocznicę Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce w dniu 8 czerwca 2002 r. w Georgetown University Washington, DC. >>more...

Aims andFailures of the German “New Order”

Sunday, August 18, 2013
German thinking in general and Nazi ideology inparticular, painted the Germans as bearers of civilization to the "primitive"Slavs. Wieniewicz, on the other hand, points out that the Slavs originallyinhabited the territories east of the Elbe, and even then had a highagricultural culture, advanced moral standards, and a peaceful attitude towardstheir neighbors >>more...

German Colonialism and Imperialism from Bismarck to Hitler

Sunday, August 18, 2013
WidespreadRacist and Genocidal German Concepts of Slavs and Jews Long Preceded Hitler The roots of modern German genocidal imperialism followednot only the unification of Germany, but also her spectacular economic growthin the late 1800’s. In fact, by the 20th century, Germany had themost dynamic economy in Europe, and only the U. S. economy had grown morerapidly since the American Civil War. (pp. 9-10). Clearly, the Germans were “feeling their oats” and lustingfor global power status. >>more...

Aims and Failures of the German New Order A Concise History of German Aggression Against Slavs From Antiquity Through Early WWII

Friday, August 16, 2013
To avoid charges of pro-Polish bias, author Jozef Winiewicz bases his work almost entirely on German sources. (p. 1). His work is short (119 pages) but detailed.

German thinking in general and Nazi ideology in particular, painted the Germans as bearers of civilization to the "primitive" Slavs. Wieniewicz, on the other hand, points out that the Slavs originally inhabited the territories east of the Elbe, and even then had a high agricultural culture, advanced moral standards, and a peaceful attitude towards their neighbors. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl