"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Jewish separatism and human progress

Thursday, November 10, 2011
SEPARATYZM ZYDOW...(JEWISH SEPARATISM...) is the title of this Polish-language booklet. Originally published as an article in a Warsaw publication in 1909, it came out before the intensification of Polish-Jewish conflicts caused by the 1912 Jewish vote for a pro-Russian candidate to the Duma (Russian parliament), which amounted to a direct attack on Polish national aspirations, and which provoked the Dmowski-led retaliatory boycott of Jews. >>more...

Walka dwóch skorpionów: mafia zydowska, mafia rosyjska

Tuesday, November 8, 2011
„Walka dwóch skorpionów” to określenie używane w odniesieniu do walki między skorpionem w postaci mafii kryminalistów żydowskich w gułagach sowieckich, przeciwko sowieckiemu aparatowi terroru, zwłaszcza KGB, który można nazwać skorpionem-oponentem. Po upadku Sowietów walka ta weszła w nowe stadium. Trzeba pamiętać, że terror sowiecki opierał się na tysiącletniej tradycji terroru rabinów nad społecznościami żydowskimi, by stać się w Rosji „czerwonym terrorem”, z którym w konflikt popadali żydowscy kryminaliści, odsiadujący wyroki w lagrach, zwłaszcza po klęsce Trockiego i zdobyciu władzy przez Stalina >>more...

Ignorancja Czy Arogancja Ludwika Stommy o Handlu Złotymi Zębami w Sachsenhausen

Tuesday, November 8, 2011
Ludwik Stomma zadaje pytanie w artykule „Nieczystości rzucane na szaniec” w „Polityce” z 10-23 października 2011: „Szkoda, ze autor nie podaje, po jakim kursie Żydzi w obozach sprzedawali strażnikom złoto i dlaczego praktyczni esesmani nie wybudowali kantorów, żeby proceder usprawnić?” Czy takie pytanie jest dowodem arogancji czy ignorancji?. W czasie Drugiej Wojny Światowej Niemcy więzili osiemnaście milionów cywilów, w tym ponad pięć milionów Żydów. W perspektywie ludzkiego cierpienia można zauważyć, że masowe morderstwo 3,7 milionów jeńców sowieckich zamorzonych na śmierć dotyczy większej liczby ofiar niż na przykład liczba 3,06 miliona Żydów zamordowanych w komorach gazowych. Około 1,2 miliona Żydów było zastrzelonych przez Einsatzgrupen oraz pół miliona Żydów zginęło w obozach koncentracyjnych oraz pół miliona w gettach. Ofiary żydowskie były częścią 25 milionów cywilów nie kombatantów zabitych w czasie Drugiej Wojny Światowej. >>more...

JEWS IN THE DEALINGS OF POLAND by Stanislaw Wysocki

Friday, November 4, 2011
A Survey of Jewish History in Poland. Understanding Judeopolonia, etc., This review is from: Zydzi w dziejach Polski (Polish Edition) JEWS IN THE DEALINGS OF POLAND is the title of this Polish language book. It starts with the beginnings of the Jewish religion (JEPD hypothesis) and ends with the Solidarity Movement. This book cites a large number of obscure sources. This means that the author brings to light a good deal of information that would otherwise be generally unknown, but also means that it is difficult to check most of his sources. Although Wysocki is often critical of Jews, he is even-handed in blaming both Polish and Jewish nationalists for the negative aspects of pre-WWII Polish-Jewish relations. (p. 116). >>more...

Gold Teeth as Nazi Non-Bullion Gold

Monday, October 31, 2011
During WWII  the German civilian camp system held eighteen million inmates of which over five million were Jews. In the perspective of human suffering one should note that the number of 3.5 million Soviet prisoners of war starved to death was larger than the number of 3.06 million Jews murdered in the Nazi gas chambers in the extermination camps. An additional 1.2 million Jews were killed by the Einsatzgrupen  (Atrocity Troups) and one half of a million Jews were killed in each in the main concentration camps, or died in the ghettos including those who were killed during transport. The Jewish victims were a part of the 25 million non-combat civilians killed during WWII. 
>>more...

The Ruthenian (Ukrainan)Question In Galicia

Friday, October 28, 2011
This short book (review based on original 1919 edition) is packed with information. The data is from Austrian sources. These indicate that 59% of the population of Eastern Galicia was Ruthenian (Ukrainian), and that Polish majorities existed not only in Lwow and other cities, but also in many large enclaves north of the Dniester (Dnister) River, especially in the Tarnopol (Ternopil) area. (pp. 3-5). >>more...

bloody harvests

Friday, October 28, 2011
BLOODY HARVESTS BEYOND THE STYR, HORYN, AND SLUCZ RIVERS is the title of this Polish-language book (Review based on 2nd edition, 2004). It describes the unfolding WWII Ukrainian fascist-separatist OUN-UPA genocide of Poles under the German-Nazi occupation, and how the Poles defended themselves against the Ukrainian REZUNY (cutthroats). Stepanska Huta, the largest Polish defended village in Wolyn that eventually failed, is recounted in considerable detail. This book includes a comprehensive historical narrative, maps (including UPA battle plans), personal testimonies, a profusion of photos, etc. >>more...

Frontline: Shtetl

Tuesday, October 25, 2011
Marian Marzynski has produced a long and tedious film that not only exhibits a pronounced Polonoophobic slant, but fails to inform the viewer about the proper context of the tragic events that took place. A much better and objective source of information about Shtetl life, in my opinion, is the book SHTETL, by Eva Hoffman >>more...

Żydowski aparat szantażu w USA

Monday, October 17, 2011
Dzięki stosowaniu procentów składanych bogaci Żydzi podwajali swój stan posiadania z pokolenia na pokolenie i byli ważną częścią finansiery na świecie. Bezpośrednio po Drugiej Wojnie Światowej żydowscy właściciele hoteli w Nowym Jorku wywieszali napis "Żydom Wstęp Wzbroniony" ponieważ uważali, że w ten sposób więcej zarobią niż gdyby wynajmowali pokoje Żydom. >>more...

Development of rocket science in Poland by Kazimierz Siemionowicz

Sunday, October 16, 2011
Kazimierz Siemionowicz was a Polish-Lithuanian artillery general as well as a military engineer and a gunsmith. He was artillery specialist and pioneer of rocketry. He was born in the Grand Duchy of Lithuania and he served the armies of the Polish-Lithuanian Commonwealth which since 1569 became a Nobless Democracy in which by 1634 lived over one million of free citizens. General Siemionowicz spent a few years in the Netherlands where he published in Latin his pioneering book on rocketry. No portrait or detailed biography of him has survived and much of his life is a subject of dispute. He was educated at the Jesuit University of Vilno and was fascinated by artillery since childhood, and he studied many sciences to increase his knowledge (mathematics, mechanics, hydraulics, architecture, optics, tactics). In 1632-1634 he took part in the war against Muscovy in the siege of Biała under general Mikołaj Abromowicz and in 1644 he took part in the Battle of Ochmatów.  During the Spanish-Dutch war; he participated in the Siege of Hulst in 1645. In 1646 he returned to Poland, when King Wladyslaw IV created the Polish artillery corps and gathered specialists from Western Europe, planning a war against Turkey and its vassal the Crimean Tartars. He served as an engineering expert in the field of artillery and rocketry in the royal artillery forces. From 1648 he served as Second in Command of Polish Royal Artillery. In late 1648 the newly elected king John Casimir Vaza who gave up plans for the war with Ottomans advised him to return to the Netherlands and publish his studies there. In 1649 Siemienowicz decided to work on his book and publish it in Amsterdam. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl