"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Węgierska próba

Tuesday, February 28, 2012
Węgrzy usiłują zerwać ze spuścizną komunizmu i rozbić postkomunizm, czyli „układ”. Dlatego zagłosowali na Viktora Orbana i jego Fidesz. Przypomnijmy, że formacja ta wywodzi się z środowiska podobnego do Polskiej Unii Demokratycznej i Unii Wolności. Fidesz przeszedł ewolucję od socjalliberalizmu do narodowego konserwatyzmu. >>more...

The ZZW in the Warsaw Ghetto Uprising; Conflicting Argumentation from Authorities

Monday, February 20, 2012
This work focuses on active hostility against the ZZW as the major cause of the ZZW’s neglect. The rift between the Jewish right and the Jewish left was extreme in Warsaw–so much so that it did not bring Jews fully together even in the face of Nazi genocide. (e. g., p. 3, 116, 171). The Revisionists were often dismissed as “Jewish fascists” and, even decades later, much of this attitude persisted. For example, long after WWII, ZOB veteran Marek Edelman openly scorned the ZZW. (p. 301). >>more...

Poland 1945;: A Red Cross diary,

Thursday, February 9, 2012
This diary covers the Middle East, Russia, and Poland. My review is limited to the latter.

The author's stay in Poland lasted from end-August 1945 through April 1946. When he first arrived at the ruins of Warsaw, he was less than a year removed from the Germans' systematic destruction of Warsaw that had followed the Soviet-betrayed Warsaw Uprising, and only several months removed from the Red Army's "liberation" of Warsaw's ruins. He stayed at the Polonia Hotel (p. 110), one of the locally few remaining usable structures. When the wind blew, he could sense the dust of bricks and smell the sweet-sickly odor of tens of thousands of decomposing corpses. (p. 112). Constantly collapsing walls were killing hundreds of additional Poles. >>more...

Bialystok as a Model of the Litvak Situation from a Jewish Viewpoint

Thursday, February 9, 2012
Although this work is centered on the Jews of Bialystok, it is useful to the reader for understanding the situation facing Jews in Russian-occupied Poland. Less attention is devoted to Bialystok in the resurrected Polish state (1918-1939), the German-Nazi Holocaust (1939-1945), and the post-WWII period (1945-on). The author also provides an impressive account of the Jewish diaspora in nations as separated as Argentina and the USA. Although Jewish-Polish relations are not the main subject of this work, I approach it from that viewpoint for purposes of this review >>more...

The Cross of Bethlehem

Sunday, February 5, 2012
The Cross of Bethlehem is a memoir of a Christian Israeli military officer ,who is caught in the crosshairs between a country that demands total obedience,( even if that means firing on rock-throwing women and children,) and following his conscience. Mr. Tov is  an extraordinary man. He is not only  intelligent, resourceful, and  very perceptive what is going on around him. In one person , he is a scientist and businessman by training,  and has a courage  to write this book... in order to an enlighten  what is going on  insight  Isreali life and philosophy. >>more...

Fiasko blokady eksportu nafty z Iranu do Europy

Tuesday, January 31, 2012
Członkowie Unii Europejskiej blokujący import ropy naftowej z Iranu stali się pośmiewiskiem w Teheranie. Są przezywani „pudlami europejskimi” lub „szczeniakami europejskimi,” które poniosą ciężkie konsekwencje embarga. Po pierwsze, rafinerie europejskie są przystosowane do nafty importowanej z Iranu, na którą to ropę naftową nie mają innego źródła tak, że Europejczycy będą zmuszeni kupować ropę irańską od pośredników po wyższej cenie po wygaśnięciu bieżących kontraktów >>more...

Polish Jew Analyzes Jewish Disloyalty, Under Tsarist Russian Rule, Towards Polish National Aspirations

Friday, January 27, 2012
ON THE POGROMS AGAINST THE POLISH PEOPLE (THE ROLE OF THE SOCIALISTS-LITVAKS IN THE RECENT REVOLUTION) is the title of this Polish-language book. It gives insights into the Zydokomuna (Bolshevized Judaism) between the Russian Revolutions of 1905 and 1917, as wellas the true causes of the emerging Endek enmity against the Jews. However, the author hardly ever mentions Dmowski, and is in no sense pro-Endek. He considers them reactionary and cowardly (p. 365), and (incorrectly) pro-tsarist. (p.294).
>>more...

Ucieczka Od Dolara?

Tuesday, January 24, 2012
W świetle zamiarów ataku na Iran przez oś USA-Izrael można zaobserwować ucieczkę od dolara jako waluty rezerwowej.     Już transakcje między Rosją i Iranem odbywają się za pomocą ich walut z pominięciem dolara, który do niedawna obowiązywał w takich transakcjach dotyczących paliwa i innych towarów. Ambasador Iranu w Moskwie Seyed Reza Sadżdżadi powiedział, że od dłuższego czasu transakcje takie już mają miejsce, ponieważ jakoby dolar stracił ekonomiczne podstawy, żeby być światową walutą rezerwową i stwierdził, że Moskwa podziela tą opinię. >>more...

Jan Peczkis: Big Polish-Studies Resource–Expanded and Updated

Monday, January 23, 2012
WWII in Eastern Europe as a German Racial War Against Jews and Slavs Most books on WWII in Europe typically dwell on the Holocaust, and any mention of non-Jewish victims of the Nazis is an afterthought. They also tend to dichotomize the military actions of Hitler’s regime and its genocidal policies. This work, in contrast, shows that the war-making and genocidal actions of the Nazis formed a seamless garment, as did German attitudes and actions against Jews and Slavs. Instead of focusing on leading Nazi personages, the SS, Gestapo, or even the Wehrmacht, Westermann examines the ordinary German police forces as killers. >>more...

Zadłużenie zmusza USA do zmiany strategii

Thursday, January 12, 2012
Koszty wojen rozpoczętych i prowadzonych na kredyt przez rząd prezydenta Busha, uczyniły z USA najbardziej zadłużonym państwem na świecie, mimo kolosalnych rozmiarów gospodarki tego państwa. Porównanie kosztów wojska najważniejszych krajów w stosunku do produktu narodowego brutto (PNB) nie uwidacznia faktu, że USA wydaje więcej na wojsko niż cała reszta świata. Mimo tego, warto porównać wydatki na zbrojenia w proporcji do PNB. Tak więc, USA wydaje na zbrojenia rocznie 4.7% PBN, Rosja 3.1%, W.B. 2.7%, Francja 2.1%, Chiny 1.5% i Niemcy 1.4%. W tym stanie rzeczy zadłużenie zmusza USA do zmiany strategii. >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl