"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Trockizm i neokonserwatyzm w USA

Sunday, February 6, 2011
Angielskie słowo „persuasion” brzmi jak polskie słowo „perswazja” ale znaczeniem jest bliższe słowu „poglądy.” Tak więc ewolucja żydowskiej ideologii neo-konserwatyzmu w USA, głównie w Nowym Jorku w latach 1942-2009 jest opisana a książce zawierającej artykuły Irving’a Kristol’a wybrane przez Gertrudę Himmelfarb dyskutowanej przez James’a Q. Wilson’a w The Wall Street Journal z 21go stycznia, 2011, w artykule pod tytułem „Beyond Ideology” („Tło Ideologii”). >>more...

Chatyń między Katyniem i Jedwabnem

Wednesday, February 2, 2011
Chatyń był polskim zaściankiem na Białorusi prześladowanym w latach trzydziestych, w czasie kolektywizacji, kiedy Polacy byli najbardziej prześladowaną grupą etniczną na terenie Związku Sowieckiego. Ocenia się że w czasie wojny jedna trzecia ludności Białorusi była wymordowana przez akcje sowieckie i niemieckie. >>more...

Wybielanie kolaboracji Żydów z Sowietami

Wednesday, February 2, 2011
Wybielanie kolaboracji Żydów z władzami sowieckimi jest uprawiane przez Jana Tomasza Grossa i  Marcina Urynowicza, historyka z IPN, który ignoruje takie źródła jak raport Jana Karskiego. Karski, według opinii wyrażonej w rozmowie ze mną przez Jana Nowaka Jeziorańskiego, po opublikowaniu książki „Tajne Państwo” („Secret State”) uległ szantażowi działaczy żydowskich i podporządkował się żydowskiemu ruchowi roszczeniowemu, charakteryzowanemu przez profesora Normana Finkelsteina jako banda oszustów. Ważne jest to co Karski pisał wcześniej na temat haniebnej i masowej kolaboracji lewicowych i oportunistycznych Żydów na terenach okupowanych przez ZSSR. >>more...

Captures the Essence of Polish Heroism During the 1939 War, With Additional Valuable Historical Insights,

Tuesday, February 1, 2011
There are a number of nonfictional and fictional books concerning non-Poles caught up in the German-Soviet conquest of Poland in September-October 1939, and this is one of the fictional ones. However, it is very realistic >>more...

TO BE A JEW: DISCUSSIONS WITH DAG HALVORSEN ABOUT JEWS AND THE ANTISEMITISM OF THE POLES.

Tuesday, February 1, 2011
TO BE A JEW: DISCUSSIONS WITH DAG HALVORSEN ABOUT JEWS AND THE ANTISEMITISM OF THE POLES. In this Polish-language book, Halvorsen asks many questions which reflect popular stereotypes about Poles, and Wroblewski, who is of Jewish background (p. 7), responds to him. >>more...

Chicago Style politics-President’s Obama message ridiculed about creating new jobs: I witness account

Tuesday, February 1, 2011
Recently, on January 18 2010 in the article President Obama said:”Small firms drive growth and create most new jobs in the country…we need to make sure nothing stands in their way”—and the reality is:  In June 2008 (my 68-th birthday I’m in business in Chicago since 1976)), I went to the City of Chicago and applied for a new business license-Public Place of Amusement. I wanted to have some pool tables during the week and at the evenings- to organize some concerts, private parties, or other social events. Suddenly < I learned that I needed Variance. After over 1/2 year with help of thee lawyer variance was granted for PPA for City of Chicago Council, with advertisement to the neighbors and the businesses around.  There were no any objections what’s so ever by nobody. >>more...

Anatomy of perfidy JT Gross'a

Monday, January 31, 2011
Anatomy of perfidy Gross'a JT is the subject of my article for the Catholic press in the U.S. under the title "Holocaust Profiteering by Literary Hoax" or "Exploitation of the Holocaust through literary forgery." The main negative character of this article is JT Gross and his last four books of distorting history kompromitowanego advantage today by some Jewish, of Jewish claim >>more...

Anatomia perfidii J. T. Gross’a

Monday, January 31, 2011
Anatomia perfidii J. T. Gross’a jest tematem mojego artykułu dla prasy katolickiej w USA pod tytułem „Holocaust Profiteering by Literary Hoax” czyli „Eksploatacja Holokaustu za pomocą fałszerstw literackich.” Głównym negatywnym bohaterem tego artykułu jest J. T. Gross i jego cztery ostatnie książki fałszujące historię na korzyść dziś kompromitowanego przez niektórych autorów żydowskich, żydowskiego ruchu roszczeniowego >>more...

Izrael, Tea Party i Strach Przed Żydami w USA

Sunday, January 30, 2011
Grupa polityczna nazywana „Tea Party” z Sarą Palin na czele składa się z wielu ludzi popieranych lub szukających poparcia ruchu neo-konserwatystów o żydowskiej ideologii stworzonej przez nowojorskich trockistów nawróconych na syjonizm. Wielu, ale nie wszyscy, w Tea Party propagują pogląd, że Izrael jest najważniejszym aliantem USA i że Izrael jest „jedyną demokracją” na Bliskim Wschodzie. Prezydent Obama zaprzecza tej opinii, kiedy chwali on demokrację w Turcji i wielki udział Turków w ostatnich wyborach. >>more...

The Jewish refugee

Friday, December 31, 2010
This heavily-documented work contains many facts and figures on the early-middle WWII-related movement of Jews across, Europe, Palestine, the USSR, and other nations. In terms of historical development, the authors touch on the historic Polish tolerance of Jews: "Moreover, the 1492 expulsion [of Jews from Spain] was one of the last acts of tragedy of the Middle Ages. In Holland, Turkey, and even far-away Poland, the Jews of those days found hospitality and promise of a new and brighter future." (p. 11). >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl