"It's difficult to admit the obvious"
political world

Search

Patterns of Cooperation, Collaboration and Betrayal: Jews, Germans and Poles in Occupied Poland during World War II

Thursday, February 18, 2010
Collaboration with the Germans in occupied Poland is a topic that has not been adequately explored by historians.
2 Holocaust literature has dwelled almost exclusively on the conduct of Poles toward Jews and has often arrived at sweeping and unjustified conclusions. At the same time, with a few notable exceptions such as Isaiah Trunk
3 and Raul Hilberg,
4 whose findings confirmed what Hannah Arendt had written about. >>more...

The Warsaw getto uprising ( untold story) and the Poles

Tuesday, February 16, 2010
Without the help of the Poles we couldn’t have started the uprising.”
Marek Edelman, the last surviving leader of the ghetto revolt.

Germans Create a Ghetto in Warsaw Jews and Poles Are Forcibly Relocated
Polish-Jewish relations did not take a dramatic turn for the worse after the German invasion. The suffering of the Jews aroused compassion and solidarity among many Poles, who themselves experienced German brutality on a daily basis. Wehrmacht General Johannes von Blaskowitz, in a report to General Walther von Brauchitsch, Commander-in-Chief of the German Army:
[February 6, 1940]: The acts of violence carried out in public against Jews are arousing in religious Poles [literally, “in the Polish population, which is fundamentally pious (or God-fearing)”] not only the deepest disgust but also a great sense of pity for the Jewish population. >>more...

Zamosc Uprising(Polish Edition

Tuesday, February 16, 2010
The "Zamosc Uprising" by Polish BCh (Peasant Battalion) Guerrillas Thwarts German Resettlement/Genocide Plans, February 12, 2010 THE ZAMOSC UPRISING, a Polish-language book, is the most recent in a series of BCh (Bataliony Chlopskie) studies by Janusz Gmitruk, all reviewed by me. (Click on Bataliony Chlopskie 1940-1945 (Biblioteka Muzeum Historii Polsiego Ruchu Ludowego) (Polish Edition) and follow the links from my review there). >>more...

The Mindlock, Part 2 :jewish question

Monday, February 15, 2010
it is important to stress that the delegates of the International Red Cross found no evidence whatever at the camps in Axis occupied Europe of a deliberate policy to exterminate the Jews. In all its 1,600 pages the Report does not even mention such a thing as a gas chamber. >>more...

Izrael a Polska: narodowi judaiści, syjoniści i reszta

Monday, February 15, 2010
Wyszło to przy okazji najnowszej afery sprowokowanej przez postępowego intelektualistę, Dany Zamira. Jest on znanym działaczem pokojowym, byłym oficerem spadochroniarzy. Jako ultrasekularysta odmawia religii prawa do obecności w strukturach państwowych. Za swoje przekonania poszedł do więzienia na początku lat dziewięćdziesięćdziesiątych po tym jak odmówił eskorty wojskowej rabinom. Można powiedzieć, że Zamir od zmarłego jakiś czas temu prof. Izraela Shahaka chce przejąć pałeczkę pierwszego Woltera judaizmu. >>more...

Grecka Tragedia

Monday, February 15, 2010
Ratowanie słabej gospodarki Grecji podstawowo zmienia charakter Unii Europejskiej. Ratunek jest jednocześnie krokiem w kierunku ograniczania suwerenności Grecji i innych zadłużonych państw członkowskich. UE nie jest przygotowana na rosnący kryzys w czasie powolnego postępu w odbudowie gospodarki światowej ze skutków „szwindla na trylion dolarów” w USA. >>more...

A Fugitive Jew, Member of the Armia Krajowa (AK), and Participant in the Polish Warsaw Uprising (1944

Tuesday, February 9, 2010
In beginning with his teenage years in pre-WWII Poland, Lando wrote: "I have not experienced anti-Semitism personally, but in Poland it was tangible." (p. 21). This is in reference to "occasional reports in the papers" of incidents. So Lando joins the ranks of those Polish Jews to whom anti-Semitism was something that happened to someone else, adding refutation to the premise that Polish anti-Semitism had been a constant and inevitable companion of Polish Jews >>more...

A Story of Flight and Terror--with Standard Polonophobic Archetypes

Tuesday, February 9, 2010
Halina Zawadzka described her pre-WWII life as one in which her parents were atheists, hostile to religion, including Judaism. (p.122). She never observed any of the Jewish holidays. (p. 108) >>more...

Polish Heroism and Suffering and the Eventual Betrayal of Poland,

Tuesday, February 9, 2010
The title of this book is a little misleading, as it discusses all aspects of Poland's involvement in WWII, and not only the Underground under German occupation. >>more...

Tarcza i wyścig zbrojeń

Saturday, February 6, 2010
Sam pomysł budowy amerykańskich wyrzutni systemu „Tarczy,” przyczynia się do powiększania arsenałów nuklearnych USA i Rosji. Nie tylko większa ilość pocisków nuklearnych musi być wyprodukowana, ale ich techniczna jakość potrzebna, żeby przebić obronę przeciwnika, musi być stale podwyższana. Jednym z najlepszych sposobów pokonania systemu obrony wroga, jest zastosowanie wielkiej ilości pocisków, tak żeby przeładować jego system obron >>more...
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl