"It's difficult to admit the obvious"
political world

Tożsamość

POLISH ANTI-SEMITISM: THE UNTOLD STORY: and Jewish stand against Poles

Tuesday, March 28, 2017
reviews
>>more...

Jewish Haughtiness

Monday, August 10, 2015
Haughtiness of Michnik Adam and his knowledge in the money context.  Herald recognized by some, and self-appointed creator of the Polish patriotism- I don’t know what kind- Michnik, on August 6. 2015 when the newly elected president Andrzej Duda was sworn in Poland he transmitted via You Tube so called “the Best Wishes”. And he started “I wish to the new President, which should be able to respect the people wiser, that he is and treated them with a common sense”. >>more...

Poland in the modern world

Tuesday, August 4, 2015
1Very Shallow Analyses. Reeks With Postmodernist Relativism. Belittles Poland's Achievements. Ignores Basic Facts The content of this book is pedestrian. The book begins with the Partition period, proceeds through WWII, and then sort of peters out as it approaches the present. There are, however, a few good points in this book. For instance, the author repudiates the oft-repeated 1939 WWII myths of Polish cavalry making suicidal charges against German tanks, and the Polish Air Force being largely destroyed in the first days of the war by the Luftwaffe. (p. 152) >>more...

Poczet Żołnierzy Wyklętych

Saturday, May 2, 2015
Nakładem wydawnictwa Capital, związanego z księgarnią Capitalbook.pl, ukazała się praca Mateusza Saweczko „Poczet Żołnierzy Wyklętych”. Książka ważna z dwóch powodów. Po pierwsze dostarczająca syntezę wiedzy o podziemiu antykomunistycznym i głównych jego postaciach. Po drugie dla tego, że jej autorem jest człowiek młody, dzielący się swoją bogatą wiedzą z rówieśnikami – co jest najlepszym świadectwem fenomenu socjologicznego jakim jest w ostatnich latach odrodzenie wśród młodych ludzi, niczym feniks z popiołów, ruchu narodowego w Polsce – najbardziej antykomunistycznego i patriotycznego przejawu społeczeństwa obywatelskiego. >>more...

Powstańcy, czyli Polacy

Wednesday, April 1, 2015
1 marca 2015 był kolejny Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Upamiętniliśmy ich walkę i ofiarę w sobotę, 28 marca, z inicjatywy p. Katarzyny Markowskiej oraz p. Pawła Stefańskiego z Biblioteki Polskiej w Waszyngtonie. Po prostu, to oni zastukali do mnie, a ja musiałem się podporządkować. Taka już rodzinna tradycja. Co prawda przygotowywałem wykład na ten temat, ale dopiero na nasz Doroczny Odczyt Wojskowy im Gen. Waltera Jajko Katedry Kościuszkowskiej, co ma miejsce we wrześniu. Polecieliśmy teraz. >>more...

Polacy, polskość, Polska

Thursday, March 26, 2015
Kto to Polacy? Ci, którzy chcą nimi być. Świadome samookreślenie jest podstawą aktywnej narodowości. Mimo przeciwności losu i huśtawki historii wciąż istnieje grupa, raz mniejsza, raz większa, która poczuwa się do polskości. >>more...

Jew-Vs-Jew Inadvertently Illuminates Many Aspects of Past Polish-Jewish Relations,Real Jews: Secular Versus Ultra- Orthodox: The Struggle For Jewish Identity In Israel

Tuesday, December 30, 2014
There are many reviews of this item already posted. These other reviews inform the reader on the essential content of this work, and I will not repeat them. I take a totally different approach. Although this is not a book on Polish-Jewish relations, I write this review from that vantage point. >>more...

Prelude to Israel;: The memoirs of M.I. Bodenheimer

Saturday, August 25, 2012
This work includes Bodenheimer's conversations with fellow Zionists such as Teodor Herzl and Max Nordau, his ideas about such developments as the Jewish farming colony in Argentina, his interactions with top German officials during WWI, and his rejoicing at the Balfour Declaration. Bodenheimer developed an admiration for Jabotinsky, and eventually joined the Revisionists. (p. 313). >>more...

Wajda się myli. To nie prawica dzieli społeczeństwo. To dziedzictwo lat 40-tych i konsekwencja wprowadzenia stalinizmu

Monday, July 23, 2012
Jednym z podstawowych argumentów przeciwko prawicy jest to, że podzieliła ona Polaków. I ten podział przeraża ludzi takich jak Andrzej Wajda, ludzi kultury, tolerancji i miłości. Jak doniosła „Gazeta Polska Codziennie” o agresji polityków prawicy i krzyżu, który stał się w Polsce „symbolem haniebnej nienawiści”, mówił reżyser Andrzej Wajda na spotkaniu z przyszłymi politologami z Rosji i Ukrainy, uczestnikami szkoły letniej zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Wychwalał jednocześnie przy tym premiera Dmitrija Miedwiediewa. Wajda stwierdził. że krzyż stał się w Polsce „symbolem haniebnej nienawiści”. Nigdy też w Polsce nie widział takiej nienawiści między ugrupowaniami politycznymi, takiego jadu i głupoty. >>more...

Zbrodnie bezpieki i sądownictwa

Monday, June 25, 2012
Negowanie przez Grossa znaczenia roli Żydów w UB jest sprzeczne z podstawowymi faktami ustalanymi przez historyków. Cytowałem już w poprzednim szkicu uwagi o - łagodnie mówiąc - "nadreprezentacji Żydów w UB", sformułowane przez historyka prof. Andrzeja Paczkowskiego. Gross, skądinąd chętnie cytujący akurat prof. Paczkowskiego, całkowicie pominął jego ocenę na temat "nadreprezentacji Żydów". Jednoznacznie pisze o "nadreprezentatywności Żydów w UB" inny czołowy historyk IPN-owski dr hab. Jan Żaryn w swym najnowszym opracowaniu książce "Wokół pogromu kieleckiego" (Warszawa 2006, s. 86). O bardzo niefortunnych dysproporcjach, wynikających z nadmiernej liczebności Żydów w UB, pisali również niejednokrotnie dużo rzetelniejsi od Grossa autorzy żydowscy, np. Michael Chęciński, były funkcjonariusz informacji wojskowej LWP, w wydanej w 1982 r. w Nowym Jorku książce "Poland. Communism, Nationalism, Anti-semitism" (s. 63-64). Żydowski autor wydanej w Paryżu w 1984 r. książki "Les Juifs en Pologne et Solidarność" ("Żydzi w Polsce i Solidarność") Michel Wiewiórka pisał na s. 122: "Ministerstwo spraw wewnętrznych, zwłaszcza za wyjątkiem samego ministra, było kierowane w różnych departamentach przez Żydów, podczas gdy doradcy sowieccy zapewniali kontrolę jego działalności". >>more...
| 1 | 2 |
Copyright © 2009 www.internationalresearchcenter.org
Strony Internetowe webweave.pl